Δίδυμος αγωγός ακαθάρτων, 1940

Item

Title

Δίδυμος αγωγός ακαθάρτων, 1940

Description

Δίδυμος αγωγός ακαθάρτων, 1940

Subject

Αγωγός, Ακάθαρσίες, 1940

Coverage

Αττική, 1940

Extent

1

Bibliographic Citation

Ε.Υ.Δ.Α.Π. : Ιστορικό αρχειακό υλικό: Δίδυμος αγωγός ακαθάρτων, 1940

Date Created

1940

Rights Holder

©️ 2021 Ιστορικό Αρχείο Ε.Υ.Δ.Α.Π.

Access Rights

Item sets

Δίδυμος αγωγός ακαθάρτων, 1940Δίδυμος αγωγός ακαθάρτων, 1940