Ανάδειξη Αδριάνειου υδραγωγείου στην οδό Αργοναυτών, 2004

Item

Title

Ανάδειξη Αδριάνειου υδραγωγείου στην οδό Αργοναυτών, 2004

Description

Απάντηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής στο Δήμο Χαλανδρίου σχετικά με την πεζοδρόμηση τμήματος της οδού Αργοναυτών. Η υπηρεσία εισηγείται τη δημιουργία λωρίδας πρασίνου για την ανάδειξη των φρεατίων του Αδριάνειου υδραγωγείου.

Language

Ελληνική

Subject

Αδριάνειο, Προστασία, Εφορεία Αρχαιοτήτων, Δήμος Χαλανδρίου, Αργοναυτών

Coverage

Χαλάνδρι, 2004

Extent

1

Bibliographic Citation

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού-Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής-Έγγραφα:"Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου και χαρακτηρισμός τμήματος της οδού Αργοναυτών στο Χαλάνδρι σαν πεζόδρομο"

Date Created

2004

Creator

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού-Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής

Rights Holder

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού-Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής

Access Rights

Item sets

Ανάδειξη Αδριάνειου Υδραγωγείου στην οδό Αργοναυτών, 2004Ανάδειξη Αδριάνειου Υδραγωγείου στην οδό Αργοναυτών, 2004