Βιομηχανικά Δελτία Απογραφής (ΒΙ.Δ.Α.): Εργοστάσιο Κεραμικών "Κεράμειος", Δεπάστα

Item

Title

Βιομηχανικά Δελτία Απογραφής (ΒΙ.Δ.Α.): Εργοστάσιο Κεραμικών "Κεράμειος", Δεπάστα

Description

Μαρτυρίες εργαζομένων, φωτογραφίες και άλλες πληροφορίες για το εργοστάσιο "Κεράμειος" στον ιστότοπο ΒΙ.Δ.Α./Βιομηχανικά Δελτία Απογραφής.

Language

Ελληνική

Subject

Χαλάνδρι, εργοστάσιο, κεραμικά, Κεράμειος, Δεπάστας, βιοτεχνία, βιομηχανία, βιομηχανική αρχαιολογία

Coverage

Χαλάνδρι, περ. 1920 - 1955

Extent

1

Bibliographic Citation

Κωνσταντίνος Φασουράκης, ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΕΡΑΜΕΙΚΩΝ «ΚΕΡΑΜΕΙΟΣ», ΔΕΠΑΣΤΑ, στο Βακαλοπούλου Μ., Δανιήλ Μ., Λαμπρόπουλος Χ., Φασουράκης Η. (επιμ.), 2017, Βιομηχανικά Δελτία Απογραφής (www.vidarchives.gr/reports/2018_04_86).

Source

Item sets