Βιομηχανικά Δελτία Απογραφής (ΒΙ.Δ.Α.): Εργοστάσιο καλλυντικών Arriete/Madison

Item

Title

Βιομηχανικά Δελτία Απογραφής (ΒΙ.Δ.Α.): Εργοστάσιο καλλυντικών Arriete/Madison

Description

Πληροφορίες για το εργοστάσιο καλλυντικών Arriete/Madison στον ιστότοπο ΒΙ.Δ.Α./Βιομηχανικά Δελτία Απογραφής

Language

Ελληνική

Subject

Χαλάνδρι, εργοστάσιο, βιοτεχνία, βιομηχανία, καλλυντικά, μοντερνισμός, βιομηχανική αρχαιολογία

Coverage

Χαλάνδρι

Extent

1

Bibliographic Citation

Γιάννης Γιουβανάκης, ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ARIETTE/MADISON, στο Βακαλοπούλου Μ., Δανιήλ Μ., Λαμπρόπουλος Χ., Φασουράκης Η. (επιμ.), 2017, Βιομηχανικά Δελτία Απογραφής (www.vidarchives.gr/reports/2018_04_160).

Source

Item sets