Βιομηχανικά Δελτία Απογραφής (ΒΙ.Δ.Α.): Οινοπνευματοποιία Δουζένη

Item

Title

Βιομηχανικά Δελτία Απογραφής (ΒΙ.Δ.Α.): Οινοπνευματοποιία Δουζένη

Description

Πληροφορίες για το οινοπνευματοποιείο του Δουζένη στον ιστότοπο ΒΙ.Δ.Α./Βιομηχανικά Δελτία Απογραφής

Language

Ελληνική

Subject

Κάτω Χαλάνδρι, οινοπνευματοποιία, Δουζένης, βιομηχανία, βιομηχανική αρχαιολογία

Coverage

Χαλάνδρι, Μεσοπόλεμος - 1958

Extent

1

Bibliographic Citation

Γιώργος Μαυράκης, ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΠΟΙΙΑ ΔΟΥΖΕΝΗ, στο Βακαλοπούλου Μ., Δανιήλ Μ., Λαμπρόπουλος Χ., Φασουράκης Η. (επιμ.), 2017, Βιομηχανικά Δελτία Απογραφής (www.vidarchives.gr/reports/2018_10_203).

Source

Item sets