Βιομηχανικά Δελτία Απογραφής (ΒΙ.Δ.Α.): ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΟΥ Α.ΒΕ.ΝΥ. - Βιομηχανία μετάξης ΕΛΕΦΑΝΤΟΣ

Item

Title

Βιομηχανικά Δελτία Απογραφής (ΒΙ.Δ.Α.): ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΟΥ Α.ΒΕ.ΝΥ. - Βιομηχανία μετάξης ΕΛΕΦΑΝΤΟΣ

Description

Πληροφορίες για το εργοστάσιο επεξεργασίας μετάξης ΕΛΕΦΑΝΤΟΣ στον ιστότοπο ΒΙ.Δ.Α./Βιομηχανικά Δελτία Απογραφής

Language

Ελληνική

Subject

Χαλάνδρι, Χολαργός, βιοτεχνία, βιομηχανία, μετάξη, υφάσματα, βιομηχανική αρχαιολογία

Coverage

Χολαργός, Κάτω Χαλάνδρι

Extent

1

Bibliographic Citation

Μίκα Πανάγου, ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΟΥ Α.ΒΕ.ΝΥ. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΞΗΣ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣ)[ΧΟΛΑΡΓΟΣ], στο Βακαλοπούλου Μ., Δανιήλ Μ., Λαμπρόπουλος Χ., Φασουράκης Η. (επιμ.), 2017, Βιομηχανικά Δελτία Απογραφής (www.vidarchives.gr/reports/2019_04_855).

Source

Item sets