Ιστορικός περίπατος στον Παλιό και Νέο Συνοικισμό Χαλανδρίου, Σεπτέμβριος 2021

Item

Title

Ιστορικός περίπατος στον Παλιό και Νέο Συνοικισμό Χαλανδρίου, Σεπτέμβριος 2021

Description

Η δράση σχεδιάστηκε από την Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Δήμου Χαλανδρίου (Ο.Π.Ι.ΔΗ.Χ.) και το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο (MedINA) στο πλαίσιο του προγράμματος Cultural H.ID.RA.N.T. και πραγματοποιήθηκε κατά το 1ο HIDRANT Festival (11/9/2021).

Language

Ελληνική

Subject

Χαλάνδρι, πρόσφυγες, Μικρά Ασία, συνοικισμός, προφορική ιστορία, Cultural H.ID.RA.N.T.

Coverage

Παλιός Συνοικισμός, Νέος Συνοικισμός, Χαλάνδρι

Extent

1

Bibliographic Citation

MedINA & Ο.Π.Ι.ΔΗ.Χ., "Ιστορικός περίπατος στον Παλιό και Νέο Συνοικισμό Χαλανδρίου", 1ο HIDRANT Festival, Χαλάνδρι, Σεπτέμβριος 2021.

Date Created

25/1/2023

Creator

Μπάμπης Παπαποστόλου - IkarianMEDIA

Rights Holder

Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Δήμου Χαλανδρίου (Ο.Π.Ι.ΔΗ.Χ.), Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο (MedINA)

Access Rights

Item sets

HIDRANT Festival - Ιστορικός περίπατος στο ΧαλάνδριHIDRANT Festival - Ιστορικός περίπατος στο Χαλάνδρι