Αδριάνειος Δεξαμενή στο Κολωνάκι, 1936

Media

Part of Αδριάνειος Δεξαμενή στο Κολωνάκι, 1936

Αδριάνειος Δεξαμενή στο Κολωνάκι, 1936

Title

Αδριάνειος Δεξαμενή στο Κολωνάκι, 1936