Κωνσταντίνος Καραμανλής στην Υλίκη 1956

Media

Part of Επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή σην Υλίκη, 1956

Κωνσταντίνος Καραμανλής στην Υλίκη 1956

Title

Κωνσταντίνος Καραμανλής στην Υλίκη 1956