Τοποθέτηση αγωγών εντός της πόλεως, 1936

Item

Title

Τοποθέτηση αγωγών εντός της πόλεως, 1936

Description

Τοποθέτηση αγωγών εντός της πόλεως στην οδό Σταδίου, έναντι του βιβλιοπωλείου Ιωάννου Σιδέρη, 1936

Subject

Αγωγός, Αθήνα, Ύδρευση, Δίκτυο

Coverage

Αθήνα, 1936

Extent

1

Bibliographic Citation

©️ 2021 Ιστορικό Αρχείο Ε.Υ.Δ.Α.Π: Τοποθέτηση αγωγών εντός της πόλεως στην οδό Σταδίου, έναντι του βιβλιοπωλείου Ιωάννου Σιδέρη, 1936

Date Created

1936

Rights Holder

©️ 2021 Ιστορικό Αρχείο Ε.Υ.Δ.Α.Π.

Access Rights

Item sets

Τοποθέτηση αγωγών εντός της πόλεως 1936Τοποθέτηση αγωγών εντός της πόλεως 1936