Αναβρυτήρια στο Ζάππειο

Item

Title

Αναβρυτήρια στο Ζάππειο

Description

Αναβρυτήρια που τοποθέτησε η Ελληνική Εταιρεία Υδάτων για τους διερχόμενους στο Ζάππειο

Subject

Αναβρυτήτια, Νερό, Διερχόμενοι

Coverage

Ζάππειο, χ.χ.

Extent

1

Bibliographic Citation

Ε.Υ.Δ.Α.Π. : Ιστορικό αρχειακό υλικό: Αναβρυτήρια που τοποθέτησε η Ελληνική Εταιρεία Υδάτων για τους διερχόμενους στο Ζάππειο

Date Created

χ.χ.

Rights Holder

©️ 2021 Ιστορικό Αρχείο Ε.Υ.Δ.Α.Π.

Access Rights

Item sets

Αναβρυτήρια στο Ζάππειο, χ.χ.Αναβρυτήρια στο Ζάππειο, χ.χ.