Γυναίκες βγάζουν νερό από πηγάδι της Αθήνας, 1938

Item

Title

Γυναίκες βγάζουν νερό από πηγάδι της Αθήνας, 1938

Description

Γυναίκες βγάζουν νερό από πηγάδι της Αθήνας, 1938

Subject

Πηγάδι, Αθήνα, 1938, Γυναίκες

Coverage

Αθήνα, 1938

Extent

1

Bibliographic Citation

Ε.Υ.Δ.Α.Π. : Ιστορικό αρχειακό υλικό: Γυναίκες βγάζουν νερό από πηγάδι της Αθήνας, 1938

Date Created

1938

Rights Holder

©️ 2021 Ιστορικό Αρχείο Ε.Υ.Δ.Α.Π

Access Rights

Item sets

Γυναίκες βγάζουν νερό από πηγάδι της Αθήνας, 1938Γυναίκες βγάζουν νερό από πηγάδι της Αθήνας, 1938