Αδριάνειος Δεξαμενή στο Κολωνάκι, 1936

Item

Title

Αδριάνειος Δεξαμενή στο Κολωνάκι, 1936

Description

Αδριάνειος Δεξαμενή στο Κολωνάκι, 1936

Subject

Δεξαμενή, Αδριάνειο, Κολωνάκι

Coverage

Αθήνα, 1936

Extent

1

Bibliographic Citation

Ε.Υ.Δ.Α.Π. : Ιστορικό αρχειακό υλικό: Αδριάνειος Δεξαμενή στο Κολωνάκι, 1936

Date Created

1936

Rights Holder

©️ 2021 Ιστορικό Αρχείο Ε.Υ.Δ.Α.Π.

Access Rights

Item sets

Αδριάνειος Δεξαμενή στο Κολωνάκι, 1936Αδριάνειος Δεξαμενή στο Κολωνάκι, 1936